Şartlar Koşullar

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI :
ÜNVANI :  YYBY Estetik Güzellik Medikal Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş.
ADRES : Akdeniz Mah. Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 26/23 Konak İZMİR 

TELEFON : 02324848286 

WEB : www. clinicasestrella.com/magaza

E-MAİL  : muhasebe@estrellaestetik.com 

(Sözleşme muhteviyatında Satıcı ve/veya hizmet sağlayıcı olarak addolunacaktır ) 

ALICI :
Satıcıya ait www. clinicasestrella.com/magaza adresinden ürün ve/ veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 (Sözleşme muhteviyatında Alıcı ve/veya Üye ve/veya Müşteri olarak addolunacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının, Satıcıya ait www. clinicasestrella.com/magaza web sitesinde, web sitesinde ifade edilen koşul ve şartlar üzerinden sipariş verdiği elektronik ortamda siparişini ve/veya alımını yaptığı ürün ya da hizmetlerin satışı, yararlanma esasları ve teslimi ile 

Alıcının, Satıcıya ait 02324848286 nolu telefondan sipariş verdiği, onay verdiği ürün veya hizmetlerin satışı, yararlanma esasları ve teslimine ait ilgili Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 

www. clinicasestrella.com/magaza sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Satıcıya ait 02324848286 nolu telefondan alıcı ile yapılan görüşme kayıtları taraflar arasında ihtilaf çıkması halinde ihtilafa tatbik edilecek yegane KESİN DELİL niteliğindedir. 

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından Satıcıya ait www. clinicasestrella.com/magaza web sitesinde yer alan ürün ve/veya hizmete ilişkin siparişin verildiği tarih sözleşmenin Alıcı tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilir.  Alıcı tarafından verilen siparişe ilişkin bilgiler ALICI'nın e-posta adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www. clinicasestrella.com/mağaza web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Kampanya dönemlerinde satın alınan hizmete veya indirim çekine ilişkin kupon kodu Alıcı’nın  belirttiği  e-posta adresine gönderilecektir. Bu kupon kodu hizmet alımı ya da rezervasyon yapılması sırasında Satıcıya ibraz edilmelidir. Kupon satın alınan ürünler için sipariş kodu yerine geçmektedir

Mal/hizmet, ALICI'nın teslimini talep etmiş olduğu adresinde teslim edilecektir. Ve/Veya satıcının sözleşmede belirtili adresinde hizmet alıcıya ifa edilecektir.  

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ VE SÖZLEŞME KOŞULLARI

6.A. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir.

Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat şekli ve Alıcıya yansıtılacak maliyeti, teslimat süresi ve sair tüm bilgilere ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup, işbu mesafeli sözleşmenin akdinden önce elektronik ortamda sipariş için gerekli teyidi verdiğini, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Alıcı, satın aldığı kuponları web sitesinde belirtilen süre içerisinde ve belirtilen özel şartlara uygun olarak kullanabilir. Süre ve şartlara uyulmaması nedeniyle kuponların kullanılamaması halinde sorumluluk Alıcıya aittir ve Alıcı hiçbir biçimde bu kuponu kullanmak için Satıcıdan talepte bulunamaz.

Alıcı, satıcı tarafından her türlü elektronik iletişim araçlarıyla (SMS, e-mail, faks vb.) kendisine gönderilecek bilgilendirme, reklam veya başkaca amaçlı iletiyi almayı kabul eder. 

Alıcı, Satıcıya elektronik ortamda yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kendisine gönderilen iletilerin gönderilmesini reddedebilir. Ancak bu halde, işbu kullanıcı sözleşmesi, bu sözleşmenin eki niteliğindeki üyelik ve kullanıma ilişkin hükümler ve bunlardaki değişiklikler ile siparişin teyidi için gönderilmesi gereken iletilerin kendisine ulaşmamasından ve bu nedenle doğacak zararlardan dolayı Satıcıyı sorumlu tutmayacağını ve bu hususların takibini web sitesi üzerinden yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Ayrıca Alıcı, yazılı beyanda bulunarak söz konusu iletilerin kendisine gönderilmesini kabul etmediğini Satıcıya bildirmedikçe Satıcının kendisine gönderdiği iletilerin elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında alıcı tarafından gönderilmesi kabul edilmiş ticari elektronik iletilerden sayılacağını ve Satıcının bu iletiler bakımından herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk taşımayacağını kabul eder.

Alıcı tarafından Satıcının  sunduğu mal veya hizmete ilişkin kendisine ulaşan her türlü şikayet ve bildirimleri çözümü Alıcı ve Satıcı arasında karşılıklı olarak müzakere edilmek suretiyle çözümlenmesi esastır. 

6.B. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. 

Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. 

SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. 

Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

Satıcıya ait web sitesinde tanıtımı yapılan kampanyalarda kullanılan fotoğraflar KAMPANYA tanıtımı kapsamında oluşturulmuş görseller olup kampanyanın tanıtımına hizmet etmektedir. Somut görseller/fotoğraflar/görüntüler bundan farklılık gösterebilir. Kampanya/Yoğunluk/Mevsim/Tedarik Problemleri  vb nedenlerle resimlerde örnek olarak gösterilen tanıtıcı içerikle, müşteriye sunulan birebir aynı olmayabilir. Alıcı bu gerekçe ile satın almış olduğu indirim kuponunu kullanmaktan cayamaz, ücret iadesi talebinde bulunamaz. Buna benzer tüm uygulamalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

Satıcı, web sitesinde sunduğu mal ve hizmetler ile bunların içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Satıcı bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Satıcı kendisine ait web sitesinde yer alan ve başka kişi ve kuruluşlara ait reklam, bilgilendirme veya başkaca amaçlarla diğer sitelere verilen bağlantıların güvenlik ve içeriklerine dair herhangi bir taahhütte bulunmaz. Alıcı bu bağlantılara erişimi tamamen kendi sorumluluğundadır ve Satıcıyı herhangi bir biçimde sorumlu tutamaz.

Satıcı, teknik sorunlar ve diğer kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle web sitesine erişimde yaşanacak sorun ve kesintiler ile bu nedenlerle oluşan zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 7 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 8 - VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9 - PEŞİNAT TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - ÖDEME PLANI

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. 

Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde muhasebe@estrellaestetik.com mail adresine göndereceği yazılı beyan ile cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'ya faks, e-posta (muhasebe@estrellaestetik.com) ve bu durumun 02324848286 nolu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www. clinicasestrella.com/magaza web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. 

Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

7 (yedi) gün geçtikten sonra yapılacak cayma talepleri geçerli olmayacaktır.
Tüm fiziki ürün iadelerinde faturanın iade bölümünün 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince doldurulması gerekmektedir. 

Kredi kartı ile yapılmış ödemelerin iadesinin Alıcı hesabına yansıması bankaları işlem süreci ile ilgili olarak 2-3 haftaya kadar uzayabilir. Alıcı bankaların işlem süreci ile ilgili bu gecikmeden Satıcıyı  sorumlu tutamaz.

Sözleşme konusu fiziki ürün ise ürünlerin eksiksiz ve sağlam olduğu kargo teslim alınmadan kontrol edilmeli ve görünen bir kusur ya da eksiklik var ise derhal tutanak tutturulmalıdır. Cayma hakkı kullanımı haricindeki iadelerde, kargo esnasında tutanak tutturulmaması halinde kullanıcı kusurundan kaynaklanabilecek kırılma, çizilme vb kusurlar haklı nedenle iade kapsamında değerlendirilmeyecektir. Cayma hakkı kullanımı haricindeki iadelerde, kargo teslimatı sırasında tutanak ile tespit yapılmamasına rağmen, fiziki kırılma, çatlama, çizilme, parçaların eksik oluşu, kutunun hasarlı oluşu vb kusurlar nedeniyle satılabilir vasfını kaybetmiş ürünlerin iadesi mümkün değildir. Ürünler mutlaka orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte iade edilmelidir. 

Cayma hakkının kullanılabilmesi için; eğer sözleşmenin konusu bir hizmet ise söz konusu hizmetin kullanılmamış olması ve bu hizmet için belirlenmiş geçerlilik tarihinin sona ermemiş olması zorunludur. Alıcı, cayma hakkını kullanma talebi ile birlikte söz konusu mal veya hizmete ilişkin kendisine satıcı tarafından fatura kesilmiş ve gönderilmiş ise fatura aslını da satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Satıcının fatura kesmiş olduğu ve fatura aslının gönderilmediği durumda KDV ve sair yasal yükümlülükler iade edilemez ve iade işlemi tamamlanamaz. Ürün faturası olmaksızın gönderilen ürün iade alınmayacak olup, karşı ödemeli olarak Alıcıya geri gönderilir.

Satıcı, sözleşme konusu ürün ya da hizmetin temininin imkansızlaşması durumunda Alıcıya sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan bildirimde bulunarak eşit kalite ve nitelikte farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 12 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

-Mevzuat uyarınca cayma hakkının kullanılmasının mümkün olmadığı haller

-Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, 

-Hızla bozulan ve/veya son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, 

-Tek kullanımlık mal/hizmetler, 

-Kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

-Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetler.
-Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

- Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürün ve hizmetler. 

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürün ve hizmetler.

MADDE 13- ÜRÜN İADE PROSEDÜRÜ 

-Ürünlerin iadesi için www. clinicasestrella.com/mağaza  web sitesi üzerinden sitede yer alan formda iade talebi bölümü doldurularak iade talebi yapılmalıdır. Satıcının onayına müteakip iade edilecek ürünler bir not ile Satıcının bildireceği iade adresine ve/veya tedarikçi adresine teslimatın yapıldığı kargo firması ile gönderilmelidir. Farklı kargo firması ile gönderim kesinlikle yapılmamalıdır.

-Cayma hakkı kullanımı, siparişe konu ürün ya da hizmetlerin tedarik edilememesi ya da Hakem Heyeti kararlarıyla iadesine karar verilen ürün veya hizmetlerin iadesi ürünün satın alınması esnasında seçilen yöntemle yapılır. Örneğin, nakit havale yöntemiyle alınan bir ürünün iade yine hesaba havale olarak; kredi kartıyla tek çekimde yapılan bir ürün ya da hizmetin geri ödenmesi yeni kredi kartına tek çekim olarak yapılır. Aynı şekilde, taksitli alım yapılan ürün ya da hizmetlerin iadesi aynı taksit adediyle geri ödenerek yapılır. Bu işlem kredi kartları prosedürü gereği olup, satıcı ile ilgili değildir. Satıcı peşin ve taksitli iade ödemelerini banka panellerini kullanarak tek seferde yapar. Ürün ya da hizmet iade edilene kadar Alıcı ödeme yapmış ise, banka kartları prosedürü gereği iade öncesi yapılan ödemenin geri iadesi sonraki aylara yansıtılır.

MADDE 14- GİZLİLİK ŞARTI

Taraflar, aralarında imzaladıkları işbu kullanıcı sözleşmesi gereği öğrendikleri veya kendilerine bildirilen her türlü ticari sır ve benzeri haksız rekabete neden olabilecek nitelikteki bilgi ve belgeyi gizli tutmak ve yasal yükümlülükler gereği haller istisna olmak üzere hiçbir kişi veya kuruma açıklamamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde de devam eder.

MADDE 15- DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıklarda, Satıcı  tarafından tutulan basılı, elektronik veya başkaca herhangi bir ortamda tutulan veri tabanlarının, sistem kayıtlarının, ticari defter kayıtlarının ve diğer her türlü kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğunu ve bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu sözleşmede elektronik iletişim araçlarıyla yapılabileceği hüküm altına alınmış bildirimlerin bu yollarla yapılması geçerli kabul edilecektir.

MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda İzmir Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğunu taraflar beyan ve kabul etmişlerdir. 

 
SATICI/HİZMET SAĞLAYICI: YYBY Estetik Güzellik Medikal Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş.