Plastik Cerrahi

Plastik Cerrahi

Aksine, kelime kalıplama veya form verme anlamına gelen eski Yunanca plastikos kelimesinden gelmektedir. Plastik cerrahi, hem kişinin görünümündeki düzelme hem de hastalık, travma veya doğum bozukluklarından kaynaklanan yüz ve vücut dokusu kusurlarının rekonstrüksiyonunda yer alan cerrahi bir uzmanlık alanıdır.

Plastik cerrahi, görünümün yanı sıra işlevi de yerine getirir ve iyileştirir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi hariç, anatominin herhangi bir kısmına cerrahi müdahale içerebilir

Plastik Cerrahi Kurulu tarafından plastik cerrahi konusunda sertifikalı bir doktor seçmek önemlidir. Genel olarak, plastik cerrahi konusunda kurul sertifikasına sahip bir cerrah, akredite bir tıp okulundan mezun olmuş ve en az 5 yıl yüksek lisans tıp eğitimini tamamlamış - genellikle 3 yıl genel cerrahi ve 2 yıl plastik cerrahi. Ayrıca, cerrah 2 yıl boyunca plastik cerrahi uygulamalı ve kurul onaylı olmak için kapsamlı yazılı ve sözlü sınavları geçmelidir. Uzmanlık alanında sürekli yetkinlik sağlamak için her 10 yılda bir pano sertifikası yenilenir.